2016. augusztus 16., kedd

Vita Martini (II.) - Szent Márton gyermekkora

Az életrajzok és legendák Márton gyermekkorát két településhez, Sabáriához (Szombathely) és Ticinumhoz (Pavia) kapcsolják. Arra vonatkozóan, hogy hány éves koráig élt Márton Sabáriában, nincs adat. Sulpicius Severus szavai   ("Ticinumban nevelkedett"), arra utalnak, hogy szülővárosát még kiskorában elhagyta, nevelkedése, eszmélése Ticinumhoz kapcsolódik.
Gyakorlatilag ugyanez szerepel a Legenda aurea-ban is:
"Szent Márton Pannoniában, Sabaria városában született, de Itáliában, Paviában nevelkedett."
 A "Vita" későbbi változatai még Sulpicius Severusnál is szűkszavúbbak. Tours-i Szent Gergely például a származás helyének (Sabaria)  megemlítése után átugorja a gyerekkort, nála a következő helyszín már Gallia.
A középkori legendák említenek egy Márton gyermekkorához kapcsolódó olyan eseményt is, amely az első életrajzokban még nem szerepel. Ez Márton hittanulónak jelentkezése, a gyermek Márton találkozása a keresztényéggel:
"..... amikor tizenkét éves lett, szülei akarata ellenére a templomba szökött és kérte, hogy vegyék fel a hittanulók közé." (Legenda aurea)
Ugyanerre utalnak Kájoni János Cantionale catholicumának (De Sancto Martino) sorai is:
"Midön tiz esztendöt el-töltött vólna:
A' pogányságnak ö ellene-monda."
Illyés András olasz szerzők művei  alapján állította össze a "Keresztyéni életnek példája avagy tüköre" c. életrajzgyűjteményt.  A Szent Márton püspökről szóló fejezet forrása Giovanni Pietro Maffei (Maffeus Péter) olasz jezsuita 1595-ben megjelent műve (Vita di tredici confessori di Christo - Krisztus tizenhárom hitvallójának élete.) A gyermek Szent Mártonról nála szerepel a legtöbb információ. Az alábbi idézet az 1735-ös kiadásból való:
"Márton tíz esztendős lévén a Szentegyházba méne, Attya akarattya ellen és kéré, hogy béiratassék neve neve azoknak könyvébe, kik Keresztyénekké akartanak lenni. Azután isteni szolgálatnak dolgaiban foglalá magát, semmi egyebet nem kívánt, hanem az Istennek tetszeni mindenkor az Isten szolgáival nyájaskodván a Szentegyházban. Ottan írást tanólván, és jó erkölcsöket a pusztába akara menni, hogy magánvaló életet visellyen."


Kontuly Béla Márton életét bemutató falképének részlete. Háttérben a gyermek Márton hittanulóként egy templom előtt (1941)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése