2010. július 27., kedd

SZENT BÁLINT KÉPEK A KISBATTYÁNI SZENT MÁRTON KÁPOLNÁBAN


A kisbattyáni iskolakápolnát a Pécsi Egyházmegye schematizmusa szerint Szent Márton tiszteletére szentelték fel. A kápolna oltárképe ennek ellenére nem Szent Mártont, hanem Szent Bálint püspököt ábrázolja. Szent Bálint alakját fedezhetjük fel két másik képen is a kápolna oldalfalán.
Jó lenne tudni, mi ennek az oka. Talán kettős patrocíniumról van szó – ebben az esetben a kápolnának Szent Márton és Szent Bálint egyaránt a védőszentje. Szent Bálint (Szent Valentin) templomi ábrázolásai nagyon ritkák Magyarországon, ezért a kisbattyáni képek igazi kuriózumnak tekinthetők. (Kisbattyánon kívül egyedül Bólyban van Szent Bálint kápolna.)
Bálint (Valentin) nevű szentet többet is ismer az egyháztörténet. Az alakok, a történetük és hozzájuk kapcsolódó szokások összemosódtak.
A Valentin Nap (február 14.) az utóbbi időkben nálunk is divatba jött. E nap leginkább a III. században Rómában élt Bálint nevéhez köthető. Bálint papként a császár tilalma ellenére keresztény módra esketett össze szerelmes párokat, ezért tekintik őt a szerelmesek védőszentjének. A késői legendák Római Szent Bálint mellett megemlékeznek Terni Szent Bálint püspökről is. Mindkettejük emléknapját február 14-re teszik, mindkettejüket gyógyító szentként is számon tartották, így valószínűleg egy és ugyanazon személyről van szó.
(Terni Szent Bálintnak magyarországi templomi ábrázolásáról a blog szerzője nem tud.)
Az V. században élt az a Szent Bálint püspök is, akit „vándorpüspökként” említenek. A mai Dél-Tirolban, Maisban halt meg 475 január 7-én. Csontjait 761-ben a Passau-i dómba vitték át. A német nyelvterület egy részén Passaui Szent Bálintot az epilepsziások, köszvényesek, görcsös betegségben szenvedők védőszentjének tartották. A templom, ahol ereklyéit őrizték, egy időben zarándokhelynek számított.
Passaui Szent Bálintot a leggyakrabban püspöki ornátusban ábrázolják, lábánál egy (esetleg több) beteg ifjú ül vagy fekszik. A Szent Bálint képeket „házi használatra” olajnyomatként sokszorosítva is árusították. A kisbattyáni kápolna falán látható egyik kép is ilyen sokszorosított mű.
(A Baranya megyei Szent Márton Út, a Via Divide Caritatem júliusban felavatott új szakaszának egyik állomása Kisbattyán.)

Via Sancti Martini - a Facebook-on

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése