2016. október 25., kedd

Szent Hilarius és Szent Márton

Amikor Márton elhagyta a katonaságot, először Hilariust, Pictávium (Poitiers) püspökét kereste fel. Az, hogy ez pontosan melyik évben történt, bizonytalan. Talán 352-ben, esetleg 353-ban. Hilarius 315 körül született, gyakorlatilag egyidős volt Mártonnal. 350-ben, amikor Poitiers püspökévé választották, Gallia keresztényei között már ismert embernek számított. Életrajza szerint családos emberként keresztelkedett meg. Nem csak püspökként volt ismert, hanem a "teológia kérdéseivel foglalkozó szakíróként" és költőként is. Nagyon sokat írt, műveiből sok fenn is maradt. A róla szóló irodalom mellett ezek az írások dokumentálják, hitelesítik életpályáját. Munkái között vannak személyes vonatkozásúak is, ilyenek pl. a lányához, Abrahoz írt episztolák.
Ha arra keressük a választ, hogy Márton hány évet töltött katonaként - akkor az előbbi adatokból az következik, hogy nagyjából húszat. Vannak életrajzok, amelyek  Márton katonaidejét ennél jóval  rövidebbnek gondolják. Hilarius élettörténetének eseményei azonban jól datálhatók. Ha Márton 316-ban született, akkor 332 körül lett katona - így minimum 18, de inkább 20 évet kellett katonaként eltöltenie, hogy Hilarius-szal, mint Poitiers püspökével találkozhasson.
Márton Hilariusnak, a tudós püspöknek a tanítványa lett. Amikor a mestert az ariánusokkal való küzdelem idején  Phrügiába száműzték, ő is elhagyta Galliát. A távollét két - három évig tarthatott.
Mit csinált ez idő alatt?  Hazament szüleihez, megtérítette édesanyját. Milánóban az arianizmus híveivel vitázott, akik kiűzték a városból. Végül Gallinaria szigetén élt remeteként.  Amikor 360-ban hírét hallotta, hogy Hilarius exodusa véget ért, ő is visszatért Galliába.

Szent Hilarius 367-ben halt meg. 1851-ben IX. Pius pápa "egyháztanítóak" nyilvánította. Szentként való tisztelete elsősorban Franciaország területén terjedt el. Ott több száz olyan templom van, amelyet neki szenteltek. Magyarországon a hajmáskéri templomban templomban találkozhatunk ábrázolásával.

Mint író hatással volt a XVII - XVIII. századi magyar protestáns irodalomra is. 1650-ben Pankotai Ferenc nagyszalontai prédikátor írt és adott ki egy könyvet, amelynek címe S. Hilarius. A Bod Péter református lelkész által írt Szent Hilarius 1760-ban jelent meg először. Egyik esetben sem Hilarius életrajzáról van szó, még csak nem is fordításról. E művek a "szent püspök nevére", azaz tiszteletére íródtak, Hilarius élettörténetét csak nagyon röviden ismertetik.
"SZENT HILÁRIUS a negyedik száz/ad/ban, Galliának Piktávium nevű városában született, 's ugyanoda való Püspök is volt. Követte Ifjúságában az Pogány filozófusoknak vélekedéseiket, és tartatott az tanult Bölcsek közül. Mondotta is őtet Hieronymus  ....., az ékessen szólás sebessen folyó Rhodanus vízének, De annak utánna Keresztyén vallásra térvén, Feleségével és Apra nevű lányával együtt meg-keresztelkedett és a Keresztyéni Szent Tudományban valóban buzogván a Papi hivatalra állíttatott és nem sokára Püspökké tétetett .... ... nevezték a Keresztyének .... a Vallás erős Kőfalának" (Bod Péter)

Szent Hilarius és Szent Márton szobra a hajmáskéri templomban

Szent Hilarius (Hajmáskér, Szentháromság templom)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése