2016. augusztus 5., péntek

Vita Martini (I.) - Szent Márton születése

Hol született Szent Márton?

Sulpicius Severus, aki Szent Mártont személyesen is ismerte, azt írja, hogy Márton Pannóniában, Sabaria városában született.
Petricordiai Paulinus életrajza néhány évtizeddel később, az V.század közepén készült. Az általa írt életrajz-változatban a szülőváros neve nem szerepel, csak annyit közöl, hogy Márton Pannóniából származik.
Venantius Fortunatus (VI. század második fele) Szent Mártonról írt eposza szerint, Márton szülőhelye a fényes Sabaria, Pannóniában.
Tours-i Szent Gergely (VI. század második fele) Márton csodáiról írt könyve  is a pannóniai Sabaria városát említi Márton származási helyeként

Sabaria szerepel Márton születési (származási) helyeként a Legenda Aurea-ban (XIII. század), illetve annak különféle változataiban.

Vita a későbbiekben nem arról alakult ki, hogy Sabariában született-e Márton, hanem arról, hogy a város, melyik mai településsel azonosítható. Tóth Endre és mások kutatásainak eredményeként a kérdés mára tisztázódott - a helyszín kizárólag a mai Szombathely lehet. Ezzel együtt Márton kultuszának része a pannonhalmi születéshez kapcsolódó helyi hagyomány is. Ez a legenda alkalmanként irodalmi művekbe is "átszivárog". Így például a pannonhalmi környezetet (fellegvár, Pándzsa-patak, stb.) írja le Márton szülőhelyeként Wilhelm Hünermann is, akinek Bátorság és irgalom c. regénye 2014-ben jelent meg Szombathelyen.

Szent Mártont Kájoni János 1676-ban Csíksomlyón megjelent énekeskönyve, a Cantionale catholicum nevezi meg először  először szombathelyiként, illetve magyarországiként.
"Szent Márton születék Magyarországban:
Szombathelyen, pogányság vakságában."

Szombathelyen több évszázados múltja van annak a helyi hagyománynak, amely szerint Márton szülőháza a domonkos templom északi oldalkápolnájának helyén állt. A születés itteni helyére utal a valószínűleg a XVIII. században készült felirat is: "HIC NATUS EST S MARTINUS" - Itt született Szent Márton.

Mikor született Szent Márton?

Ha megnézzük a Márton szóló irodalmat ("rákeresünk az interneten"), akkor 90 százalékban a következő két adatot találjuk: 316, illetve 316/317.  Mi Szombathelyen 2016-ot tekintjük jubileumi Szent Márton évnek, de vannak olyan települések is, ahol két évre (2016 - 2017) osztották szét az ünnep eseményeit. Viszonylag sokszor találkozunk a 336-os születési évvel és elvétve előfordulnak  más évszámok is. 1700 év távlatából a fenti "eltérések" nem tűnnek jelentősnek, a szent tiszteletét pedig gyakorlatilag nem is befolyásolják.
Sulpicius Severus életrajzában nem szerepelnek évszámok. A szent születésének évére az életéhez kapcsolódó azonosítható történelmi eseményekből és a kortársakra vonatkozó adatokból lehet következtetni. Ezek az adatok nem mindig egyértelműek.
A születés évével kapcsolatos dilemmákról lásd Karl Kaus tanulmányát: Das Geburtjahr des Heiligen Martin von Tours, Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft?

Márton családja

Az életrajzok és legendák Márton családjával kapcsolatban a következőket közlik:
- szülei jómódúak voltak,
- apja katonai tribunus volt
- anyja később kereszténnyé lett, de apja megmaradt pogánynak
- szülei nevét nem ismerjük (a XX - XXI. századi irodalmi feldolgozásokban megjelenő nevek a fantázia szüleményei)
- Sem Sulpicius Severus, sem az általa írt életrajz későbbi átdolgozói nem írnak arról, hogy Mártonnak voltak-e testvérei. Szent Márton nővérének alakja egy másik szentnek, Patriknak a legendájában tűnik fel. A legenda szerint Patrik Márton nővérének unokája volt.

Márton születése a képzőművészetben

Nagyon kevés olyan alkotással találkozunk, amely ehhez a témához kapcsolódik. Néhány közülük:

 Szent Márton születése - York (Anglia) katedrálisának üvegablaka (XIV. század)

Márton születése - Biscarosse (Franciaország) templomának üvegablaka (Louis-Victor Gesta, 1874)

Szent Márton születése - oltárterítő, Szombathely (Varga Bernadett, 2005)

Szent Márton születése, Szombathely Szent Márton Látogatóközpont (Masszi Ferenc, 2005)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése