2015. szeptember 22., kedd

Könyvek Szent Mártonról (1.) - Szent Márton tisztelete (Szerkesztette: Kövesdy Zsolt)

Az elmúlt évtizedben legalább egy tucat olyan könyv jelent meg Magyarországon, amelynek témája Szent Márton, illetve a Szent Márton tisztelet. Bár küllemre a szerényebbek közé tartozik, a színvonala miatt elsők között kell említeni a Szent Márton tisztelete címmel 2010-ben  Kunszentmártonban kiadott füzetet. A megjelentetésre az apropót a helyi Szent Márton templom építésének 225., illetve felújításának és újbóli felszentelésének 100. évfordulója adta. A kiadvány egyaránt szól a helyi lokálpatriótáknak és Szent Márton magyar tisztelőinek. A közölt írások közül kettőt külön is ki kell emelnünk. Józsa László Szent Márton tisztelete városunkban című tanulmánya végigköveti azt, hogy Márton, hogy és miként jelent meg a város történetében. A képi ábrázolások mellett számba veszi az énekeket is. Ez utóbbiak nagyrészt Mezey Nepomuk János kántor énekeskönyvéből származnak.

"Magyarország szült tégedet
Szent Márton, dicső püspök,
Szombathely adta létedet,
Ahol neved lesz az örök.
Míg a magyar a szenteknek
hű tiszteletet tészen,
Neked, mint kedves vérének
azt megadni áll készen."
             (Mezey Nep. János: Magyarország szült tégedet)

Magyar hazám, zengj ma velem dicső Márton püspökről,
Zengd azt, amit zeng kebelem a drága szülöttedről,
Ki Szombathely városában született e világra,
És már ifjúságában hajlott nagy buzgóságra"
            (Mezey Nep. János: Magyar hazám ...)

"Szombathely dicső szülöttje, Szent Márton püspök, nézz ránk,
 Mint szent egyházunk védőszentje, hallgasd meg buzgó imánk,
Melyet neked mai napon, tiszta szívünk ömledez,
Áldozatul ez oltáron bemutatván, esedez.

Városunk minden lakóját őrizd veszedelemtől,
Az özvegyek s árvák jaját, fordítsd el szegényektől,
Áldj meg minket mindnyájunkat, kik téged itt tisztelünk,
S majd, ha megfutjuk pályánkat, mennyben veled örvendjünk!"
            (Mezey Nep. János: Szombathely dicső szülöttje ...)

Kuriózumnak számít Joseph Haberskorn von Habersfeld jezsuita teológus Szent Márton ünnepén elmondott beszédének magyar nyelvű közlése. A fordító Aczél Zsolt, A beszéd 1785-ben Pozsonyban jelent meg a Haberkorn beszédeit tartalmazó latin nyelvű kötetben.

Fontos összetevője a kis könyvecskének a Szent Márton énekeket tartalmazó rész is. A több mint harminc oldalnyi válogatás háromszáz évet reprezentál. A legrégibb ének az 1600-as években született, a legfrissebb a huszadik században.

Szent Márton tisztelete "A múltból táplálkozunk, a jelenben élünk, a jövőt építjük!"  Szerkesztette: Kövesdy Zsolt, szerzők: Barna Gábor, Józsa László, Séra Erzsébet, Szerencsés Zsolt, fordítás: Aczél Zsolt, Kunszentmárton, Szent Márton Plébánia, 2010, 102 p.

A kiadvány pdf változata az interneten is elérhető.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése