2015. május 31., vasárnap

"Szombathely kedves gyermeke, magyar nemzetnek remeke"

Azokat az általánosan tisztelt szenteket, amelyekből több azonos nevű is van, valamilyen előnévvel különböztetik meg. Az előnév kötődhet a születés vagy származás helyéhez (pl. Magyarországi Szent Erzsébet), a működés helyszínéhez (pl. Páduai Szent Antal) esetleg valamilyen tulajdonsághoz (pl. Alamizsnás Szent János).
Bár Szent Mártonból több is van, Magyarországon az előnévvel történő megkülönböztetés nem indokolt. Hazánkban csak az 1700 évvel ezelőtt Pannóniában született szentnek alakult ki tisztelete, Szent Márton pápát, Dumo-i Szent Mártont, Porres-i Szent Márton alig - alig ismerik.

A Savariából származó Mártont ma már hazánkban is egyre gyakrabban emlegetik Tours-i Szent Mártonként.  A "szokás" nem túl régi, bár alkalmanként már az 1800-as években is találkozunk vele, az elnevezés, az utóbbi fél évszázadban terjedt el.

A szent és a szülőhaza kapcsolata a Mártonról szóló irodalomban is nyomon követhető:

A Szent Mártonnal foglalkozó késő antik szerzőknél a "Tours-i" előnév még nem jelenik meg. Náluk még egyenrangúan fontos információ a származás helye (Sabaria, Pannónia) és a tevékenység helyszíne (Tours, Gallia).

Márton első életrajz írója, Sulpicius Severus fontosnak tartja közölni, hogy Márton Pannóniából, Savariából származott.

Petricordiai Paulinus-nál nem szerepel Savaria neve, de azt írja, hogy Mártont Pannónia küldte.

Venantus Fortunatus szerint Márton szülőhazája a virágzó Sabaria városa Pannóniában.

Tours-i Szent Gergelynél is lényeges információnak tartja a Márton pannóniai, Sabaria-i származását.


Márton a XV. századtól a magyar nyelvű irodalomban is jelen van. Ahol hosszabb szöveg is szerepel, a szerzők mindig utalnak arra, hogy "hazai szentről" van szó.

"Az időben, mikoron Úr Fiú sziletetnek utána írnának háromszázhetven esztendő táján, dicsőséges Szent Márton pispeknek támadása és sziletése ismertetik lenni Magyarországból, Sabariának várasából" (Érdy kódex, 1526 - 27)

"Szülleték szent Marton az Szabáriaban" (Pécsi-énekeskönyv, 1674)

"Szent Márton születék Magyarországban:
Szombathelyen, pogányság vakságában." (Kájoni János: Cantionale catholicum, 1676)

"Szombathely kedves gyermeke,
Magyar nemzetnek remeke" (Mezey Nepomuk János, 1883)


A yorki katedrális XIV. században készült üvegablakainak egyike Márton születését ábrázolja. A feliratban Sabaria neve is szerepel.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése