2015. március 31., kedd

SZENT MÁRTON ÉS A SZOMBATHELYI TURIZMUS (vissza és előretekintő feljegyzés)

Visszatekintés (1890 – 2010):

A szombathelyi turizmusról az 1800-as évek óta beszélhetünk. A több mint egy évszázad alatt többször is felmerült, hogy a Szent Mártonhoz kötődő emlékeknek a város idegenforgalmában szerepe lehet.

1890 – A Budapesti Látogatók Lapja különszámaként megjelenik az első olyan kiadvány, amely  Szombathelyt turisztikai szempontból mutatja be – (A szöveg magyar, francia és német nyelvű – A füzet képeket és illusztrációkat is tartalmaz. A szerzők között ott találjuk Éhen Gyulát és Wälder Alajost is.  A kiadvány  fölhívja a figyelmet arra, hogy Szombathely Szent Márton szülővárosa.

1913 – Szent Márton ereklyéjét Tours-ból Szombathelyre hozzák. Az esemény több tízezren vesznek részt.

1933 – Megjelenik Thirring Gusztáv Szombathely és környékének részletes kalauza c. könyve. A kalauz röviden bemutatja a Szent Márton templomot is, megemlítve, hogy Szent Márton Szombathely szülötte.

1934 – Megalakul a szombathelyi Idegenforgalmi Hivatal. Vezetője Swierkiewicz (Szepesházi) Róbert. Az iroda (illetve Szepesházi) által kiadott Szombathely – Savaria ismertetője 1947-ig négy kiadásban (változatban) jelenik meg. Mindegyik kiadás hangsúlyozza, hogy Szombathelyre azért is érdemes ellátogatni, mert itt született Szent Márton. A kalauz hirdetést is közöl, ami így szól: „LÁTOGASSON EL SZOMBATHELYRE, SZENT MÁRTON VÁROSÁBA!”

1934 és 1942 között a város Idegenforgalmi Bizottsága ülésein több alkalommal is foglalkozik a Szent Márton és a turizmus kérdéseivel. 1937-ben az egyik városi közgyűlésen Horváth György képviselő felszólítja Ujváry Ede polgármestert, hogy „hasson oda, hogy Szombathely zarándokváros, a Szent Márton templom zarándokközpont lehessen”.

1938 – 1942  - A városi Idegenforgalmi Hivatal programcsomagokat állít össze, azon látogatók részére, akik Szent Márton után érdeklődnek. Külön programot ajánlanak a diákoknak.

1939 -  Turistaszálló (diákszálló) nyílik a Kisfaludy utcában.

1947  - A városismertető kalauzban Szendi László székesegyházi plébános ír Szombathelyről, mint Szent Márton születési helyéről.

1961 – 1962  - A helyi sajtóban több alkalommal is éles támadás azok ellen, akik túl nagy hangsúlyt fektetnek a város keresztény múltjára, illetve a szombathelyi püspökség 1777-es megalakítását várostörténetileg fontos eseménynek tekintik. Kivonják a forgalomból (gyakorlatilag betiltják) Kádár Zoltán – Géfin Gyula – Horváth Tibor Antal a „Magyar műemlékek” sorozatban 1961-ben megjelent Szombathelyről szóló könyvét.

1982 - A Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtára sorozatban megjeleni Szilágyi István Szent Márton templomot bemutató füzete. 1986-ban megjelenik a második kiadás is. A TKM „füzetek” első sorban turistáknak szólnak.

1995 – Várost bemutató prospektus jelenik meg, amelyben Szombathely, mint „Szent Márton városa” szerepel.

1997 – Az egyik városi kiadványban a következő mondat olvasható: „A legújabb kutatások kiderítették, hogy Szent Márton Szombathelyen született.”  (A mondat jól jelzi Márton és a város „ellentmondásos” viszonyát.)

2000 – Szombathelyen megjelenik Lőrincz Zoltán Szent Márton, Savaria szülötte című könyve

2005 – Idegenforgalmi kiadvány jelenik meg „Szent Márton útjai” címmel. 2010-ig még további 7 kiadvány a Szent Márton utat bemutató füzet jelent meg.

2005 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonalat az Európa Tanács mellett működő Európai Kulturális Útvonalak Intézete kiemelkedő jelentőségű útvonalnak nyilvánítja. Az ET 2013-ban megerősíti az elismerést.

2005 A Szent Márton kulturális útvonal neveként először jelenik meg a „Via Sancti Martini” kifejezés.

2006 – Létrejön a Szent Márton Látogatóközpont

2006 – 2009 – Kijelölésre kerülnek Szent Márton Út magyarországi főútvonalai

2007 – Megszűnik a Savaria Tourist (a 1934-ben megalakított városi Idegenforgalmi Hivatal utódja)Szombathely „Szent Mártonos” turisztikai kínálata:

1. A Szent Mártonhoz közvetlenül kapcsolódó kínálati elemek

-         a HELYSZÍN –  a Szent Márton kápolna (a hely, ahol a legenda szerint  Márton szülőháza állt.
-         a Székesegyház – ahol Márton Tours-ból hazahozott ereklyéi találhatók
-         a volt Papi Szeminárium Kontuly kápolnája, ahol Márton élettörténete egyetlen képen szemléltethető
-         Szent Márton Látogatóközpont – Márton kultuszát bemutató tárlattal

Mind a négy kínálati elem a látogatók számára nehezen hozzáférhető. Ha valaki Szombathelyre érkezik, egyiket sem tudja külön utánajárás (szervezés) nélkül felkeresni. Jelentős azoknak a száma, akik emiatt rossz szájízzel távoznak.

2. A Szent Mártonhoz közvetve kapcsolódó kínálati elemek

-         programok (a Szent Márton napi nagyvásáron kívül kevés az olyan program, amely nagyobb számú turistát vonz)
-         kiállítások
-         az 1-es pontban nem szereplő más Szent Márton ábrázolások a városban
-         gasztronómia (Szent Mártonhoz köthető ételeket csak a Szent Márton héten kapni)
-         Szent Márton korának történeti emlékei a városban (Savaria Múzeum, Szent Quirinus emlékhelyek, stb.)
-         vallási programok

Turisztikai szempontból ez a kínálat csekély. Szent Mártonhoz kapcsolódó ételeket pl. csak a novemberben kapni.

3. Szent Márton Európai Kulturális Útvonal


Hogyan lehetne továbblépni?

A bevezetőből kiderül, hogy Szombathelyt már több, mint 120 éve foglalkoztatja az a gondolat, hogy Márton segítségével a város turizmusát is fejleszteni lehet. A vendégforgalom növekedésével is számoló próbálkozások eddig mérsékelt sikerrel jártak.   

Az alaphelyzet tulajdonképpen nagyon leegyszerűsíthető:

A vendégforgalomban érdekelt vállalkozások azt szeretnék, hogy a zarándokok és turisták minél nagyobb számban jöjjenek, Szombathelyen szálljanak meg, itt étkezzenek, itt vegyenek igénybe szolgáltatásokat. Egyenlő feltételeket szeretnének, olyant,  ahol  kedvező és a még kedvezőbb kínálatok versengenek egymással.

A város számára nemcsak a vendégéjszakák után befizetett idegenforgalmi adó fontos, hanem az is, hogy a turisták jelenléte szellemi és kulturális pezsgéssel járjon együtt.

Ahhoz, hogy az egyház (vagy inkább egyházak) számára miért fontos a turizmus, elegendő XVI. Benedek pápának 2012-ben a Lelkipásztorkodás és Turizmus Világkonferenciához intézet üzenetéből idéznünk: három szempontra hívja fel a figyelmet: a pasztoráció segítse elő az etikus és felelős turizmus kultúráját, soha ne feledkezzen meg a „szépség útjáról”, mivel a vallási-kulturális örökségek az Isten felé vezető utat jelentik, illetve segítse a keresztények emberi és spirituális fejlődését. Az új evangelizáció, amely minden keresztény feladata, azt igényli, hogy a turizmus által felkínált számos alkalmat is használjuk fel Krisztus megismertetésére. Ő az, aki végső választ ad korunk emberének kérdéseire”

A konkrét feladatok:

„Akadálymentesítés” – a Szent Mártonhoz kapcsolódó helyszíneket és látnivalókat könnyen hozzáférhetővé kellene tenni. Bár javarészt egyházi helyszínekről van szó, véleményem szerint ez mégsem az egyház, hanem inkább az önkormányzat, illetve az önkormányzat turisztikai szervezetének felelőssége és feladata.

Jelentősen növelni kell és vonzóbbá kell tenni a Szent Márton kultuszhoz kapcsolódó turisztikai kínálatot. (Ebben a kínálatban fontos szerepe kell, hogy legyen a gasztronómiának és a kulturális rendezvényeknek is.)

Olyan információs háttér kialakítása, amely segíti a vendéget az eligazodásban.


Orbán Róbert

Akinek a fent leírtakkal kapcsolatban észrevétele vagy véleménye van, szívesen közzéteszem ezen a blogon.
O. R.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése