2012. február 24., péntek

Mártont nem csak a római katolikusok tisztelik ....

Mártont nem csak a római katolikusok tisztelik, hanem más keresztény felekezetek hívei is.

E blogbejegyzés nem átfogó összegzés, hanem inkább csak vázlat, példálózó felsorolás arra vonatkozóan, miként nyilvánul meg Szent Márton tisztelete a nem római katolikus egyházak körében.

- Görögkeleti egyházak. Mártont az ortodoxok is szentként tisztelik, de tisztelete marginális. Templomi ábrázolása nagyon ritka. Tours-i Szent Márton tiszteletére szentelt ortodox templom egész Európában csupán néhány van. Ezek általában kettős kötődésű közösségek templomai.
Például Szent Márton temploma van a Tours-i orosz ortodoxoknak.

- Anglikán egyház. Angliában több mint 200 Szent Márton templomot találunk. Túlnyomó többségük az anglikán egyházhoz tartozik, így nyugodtan mondhatjuk, hogy Márton az anglikánok egyik legtiszteltebb szentje. A leghíresebb angol Szent Márton templom a St Martin in the Fields Londonban. Szent Márton a védőszentje a kanadai Vancouver anglikán templomának is.

- Presbiteriánus egyházak. Ottawa presbiteriánus templomának két védőszentje van, Szent Dávid és Szent Márton

- Episzkopális egyházak. Márton igen népszerű a hitelveiben az anglikánnal rokon, de jellemzően amerikai episzkopális egyházak körében. Pl. Szent Márton episzkopális templom Kalamazoo-ban (Michigan állam).

- Ókatolikus és mariavita egyházak. Mártont mindkét egyházban tisztelik.
Példák: Szent Márton ókatolikus templom - Groningen (Hollandia), Szent Anna és Szent Márton mariavita templom Strykówban (Łodz közelében, Lengyelországban)

- Evangélikus egyház. Az evangélikus elfogadják a szentek létezését, de nem fohászkodnak hozzájuk és nem kérik közbenjárásukat.  Mártont is ismerik és példaadásáért sok vidéken különösen tisztelik.  Szent Márton ábrázolással evangélikus templomban ennek ellenére csak nagyon ritkán találkozunk.
Egyes evangélikus vidékeken Márton a templom névadó szentjeként jelenik meg:
Pl.: Szent Márton evangélikus templom - Martna, (Észtország), Szent Márton templom - Marttila (Finnország), Szent Márton Evangélikus Egyházközség - Heiligenstadt (Németország), Szent Márton lutheránus templom - Bich Run (Missouri, USA)
Szent Márton alakját fölfedezhetjük több finn evangélikus település címerében is - pl. Raisio.

Református egyház. A reformátusok nem utasítják el a szentek létezését, de nem imádkoznak hozzájuk, szertartásaik során nem emlékeznek meg róluk. Ezzel együtt van néhány olyan szent, amelyet a reformátusság is tisztel. Ilyen pl. Magyarországon - Szent István király. Mártont a magyar reformátusok is számon tartják, a Márton naphoz a református vidékeken is szokások, hagyományok kapcsolódnak.
Pl. Szenci Molnár Albert református prédikátor 1614-es naplófeljegyzésében külön is megemlíti, hogy Szent Márton vacsoráját (a Márton nap előestéjén) a Vas-hegyen költötte el, a Szent Márton napi ebéden pedig a rohonci prédikátor vendége volt.
A református Kerkáskápolnán a szőlős gazdák a XIX. század végéig évente Szent Márton napi hegygyűlést tartottak.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése