2017. május 8., hétfő

A Szent Márton templom utcája Körmenden

Körmenden jelenleg nincs Szent Márton templom, sőt - ha minden igaz - a város egyik templomában sem találkozunk a szent ábrázolásával. Ennek ellenére Márton tisztelete Körmenden igen régi eredetű. Az első adat 1372-ből származik, amikor Nagy Lajos király - eleget téve a körmendi polgárok kérésének-  megengedte, hogy a város Márton napján évente vásárt tartson. A forrás ugyan nem szól róla, de feltételezhetjük, hogy a településen ebben az időben Szent Mártonnak szentelt templom is állt. A Szent Márton templomról az első tényleges adatot egy körmendi kereskedő 1434 - 35-ös végrendeletében maradt ránk. Ebből megtudjuk, hogy a városnak ebben az időben három egyházas helye volt, a Szent Erzsébet templom, a Szűz Mária kolostor és a Szent Márton templom. 1513 körül keletkezett az az oklevél, amely Lőrinc papot, mint a Szent Márton templom "Halottak oltárának" igazgatóját említi. Itt szerepel egy igen fontos adat is, ami segít a templom helyének meghatározásában. Az épület a városfalakon kívül állt.Több közvetlen adat nincs, a templom valamikor az 1500-as években elpusztult.
Emlékét a Szent Márton utca őrizte meg, amely a nyugati városfal mentén húzódott. Eredetileg a Rábától indult és a mai Bástya utcáig vezetett. A régi Szent Márton utca északi és déli részét később beépítették, de a középső része ma is megvan. Ez a mai Kölcsey utca észak - déli irányú szakasza.
Ezen a szinkronizált térképen az 1857-es állapotot vethetjük össze a jelenlegivel:  Szent Márton utca (1857 - Kölcsey u. (2017)

Fennmaradt egy olyan 1771-es térkép, amire berajzolták a korábbi városfalakat. A Szent Márton utca nyomvonala itt is egyértelműen azonosítható. A templom feltehetőleg az utca északi részén állt, nem messze a Bástya utcai torkolattól.
A templom Siklósi Gyula régész szerint is itt, illetve ehhez közeli helyen lehetett.

Szent Márton, mint utcanév először az 1600-as évek elején tűnik fel és egészen 1930-ig él. Tehát a városnak több mint háromszáz éven át Mártonról elnevezett utcája volt.Ezen az 1771-ben készült térképen még láthatóak a városfalak. A Szent Márton templom valahol a nyíllal jelölt hely környékén lehetett.


A "Szent Márton utca" Körmend 1857-es kataszteri térképén

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése