2011. szeptember 19., hétfő

Szent Márton meggyógyítja a béna leányt - oltárkép Móricföld (Moritzfeld, Măureni) templomában

Talán előbb-utóbb akad majd kutató, aki megírja a bánáti Szent Márton kultusz történetét. Csak első pillantásra tűnik egyszerűnek a dolog, gondolván, hogy Szent Márton tisztelete a Bánátban a németséghez kapcsolódik. Ez a XIX.-XX.századra vonatkozóan többé - kevésbé igaz, de a kultusznak van középkori előzménye is. A középkort itt egyszerűsítsük le a magyar államalapítástól a törökkor végéig tartó időszakra. A vidéken már ebben az időszakban egész sor Márton tiszteletére szentelt templom állt. Így Szent Márton temploma volt többek között Aradnak,Világosnak, Szent Márton tiszteletére szentelt templom állt a mai Szerbszentmárton és Aradszentmárton területén.
A XVIII. - XIX. században érkező új telepesek részben régi hazájukból hozták magukkal Márton tiszteletét, de voltak helyek, ahol "örökölték" a Szent Márton patrociniumot.
A németséghez kötődő Szent Márton templomok: Aradszentmárton, Bársonyfalva, Bégamonostor, Dezsánfalva, Dulló, Girok, Hodony, Móricföld, Újpaulis.
Elsősorban a magyarsághoz kötődő Szent Márton templomok: Magyarszentmárton, Káptalanfalva.
Bánáti cseh Szent Márton templom: Almásróna (Ravensca)
A lista valószínűleg nem teljes.
Az alábbiakban a móricföldi templom Szent Márton oltárára szeretném felhívni a figyelmet. Az oltárkép a szent legendájának azt az epizódját ábrázolja, amikor Márton meggyógyítja a béna leányt.


 "Treveriben (Trier) egy leány oly súlyos bénaságtól szenvedett, hogy szervezetének minden működése jó ideje megszűnt, és minden tekintetben közel volt a halála, már alig pihegett. Hozzátartozói szomorúan álltak mellette, és csak életének végét várták, amikor váratlanul hírét hozták, hogy Márton ebbe a városba érkezett. Midőn ezt megtudta a leány apja, lélekszakadva futott, hogy gyermekéért esdekeljen." ....  "Végül is, mivel a körülötte álló püspökök is biztatták, lement a leányka házához. Az ajtó előtt hatalmas tömeg gyűlt össze és várta, hogy mit fog tenni Isten szolgája. Először földre borult és imádkozott, mert ez volt a meghitt fegyvere, amelyhez ilyenkor folyamodni szokott. Majd rátekintett a betegre, és olajat kért. Mikor megáldotta, és az erőt adó szent folyadékot a leány szájába öntötte, az erre azonnal hangot adott. Azután Márton érintésére lassanként minden tagja éledezni kezdett, és amikor a lábai is megerősödtek, a nép szeme láttára felkelt."A jelenet oltárképen való ábrázolása meglehetősen ritka. A templom 1819-ben épült. Az oltárkép készítőjének nevét, illetve a készítés idejét nem ismerjük. A kép nem túl régi, talán a XIX. század elején készülhetett. Lehetséges, hogy a telepesek még az óhazából hozták magukkal. Előfordulhat az is, hogy valaki éppen egyik hozzátartozója gyógyulásának reményében készítette a képet és adományozta azt a templomnak.
Móricföld mintegy 1800 lakost számláló település Temesvártól délkeletre Krassó-Szörény megyében. A XVIII.század végén német telepesek alapították, akik Németország különböző vidékeiról (Baden-Würtenberg, Elzász, Bajorország, stb.) és Luxemburgból érkeztek. 1925-ig a faluban néhány magyar és cseh nemzetiségű családot leszámítva csak német anyanyelvűek éltek. Ma a lakosság 95 százaléka görögkeleti vallású román.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése