2019. július 12., péntek

Évszázad, amikor három Szent Márton ábrázolás volt Szombathely főterén

Szombathely történetében volt egy olyan időszak, amikor a város főterén, egymáshoz közel, három Szent Márton ábrázolás volt.

1. A várostorony sisakját Szent Márton pléhre festett alakja díszítette. A torony építéséről  nincs biztos adat. Az 1817-es tűzvészben megsérült, de csak 1837-ben bontották le.

2. Az 1710-11-es pestisjárvány után épült az első Szentháromság-szobor. Ez kicsit a város múltját is szimbolizálta, mert a Szentháromság alakjait ábrázoló szobrot egy a római korból megmaradt oszlopra tették. A talapzaton, az oszlop körül, a Fájdalmas anya és négy további szent - Szent István, Szent László, Szent Márton és Szent Flórián - kőszobrát helyezték el. A Szentháromság szobrot 1714-ben szentelték fel és az egészen 1868-ig állt. Akkor határozta el a város a most is álló új oszlop és szobor elkészíttetését. A régi oszlop a bontás során eldőlt és darabokra tört. Arról, hogy mi lett a szobrok (így a Szent Márton-szobor) sorsa, nincs hír.

3. 1713-ben a főtéren, a város piacán fogadalmi kápolna is épült. Ennek történetét B. Dorner Mária részletesen megírta a Savaria - Vas Megyei Múzeumok Értesítője 11-12. kötetében. A kápolna szobrainak elkészítésére Servatius Leitner soproni szobrász - kőfaragóval kötöttek szerződést. A megrendelt szobrok közül az egyik Mártont kellett ábrázolnia.  „Márton .....  világi ruhában lovon lészen: két angyal mellette" .

A kápolnát később átalakították, bővítették, a szobrok egy részét ki is cserélték. A Mártont ábrázoló aranyozott faszobor a későbbi híradásokban is szerepel.  1817-ben a kápolna teteje is leégett, de a benne lévő szobrok többsége - így a Szent Márton szobor is- épségben megmaradt.  Az épületet ekkor lebontották, de B. Dorner Mária szobrok sorsát a tanulmányban még egy darabig tovább követi. A Márton-szobor a mai Burgenlandba, Stinácra került. Az 1900-as évek elején, amikor ott új templom épült, a szobor továbbvándorolt egy stájerországi szobrászhoz.A régi Szentháromság szobor - Knebel Ferenc 1865-ben készített fényképének részlete

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése